Activiteiten (archief)

Stichting Arnhem-Lima stopt na 25 jaar

zaterdag 20 september 2014

Het bestuur van Stichting Arnhem-Lima heeft besloten te stoppen met haar activiteiten. Hiermee komt na precies 25 jaar een einde aan de relatie tussen Arnhem en Lima. In een boek van de hand van voorzitter Hans Suurmond worden 25 geleerde lessen beschreven. Daaruit blijkt dat de activiteiten van de stichting meer dan een kwart miljoen euro heeft ingezameld in Arnhem en besteed heeft aan meer dan vijftig projecten en activiteiten in de krottenwijk Villa El Salvador in de Peruaanse hoofdstad Lima.

In september 1989 presenteerde de net opgerichte stichting zich met een informatiemiddag, die in samenwerking met de gemeente Arnhem en Oxfam Novib werd georganiseerd. Na enkele jaren startte de stichting met rechtstreekse steun aan organisaties in Lima en nog weer enkele jaren later werden de banden tussen de gemeente en de stichting losser. Tot en met dit jaar heeft de gemeente echter steeds de bestuurskosten betaald, zodat alle giften van Arnhemse burgers en bedrijven rechtstreeks naar projecten in Lima gingen.

Boek
Het boek, dat op zaterdag 18 oktober om 10.00 uur in Rozet aan Gerard Velthuizen en Henk Kok, wethouders van respectievelijk het eerste en het laatste uur, officieel wordt uitgereikt, beschrijft nut en noodzaak van lokale ontwikkelingssamenwerking. Dat gebeurt in 25 hoofdstukken met ‘geleerde lessen’. Beschreven wordt onder meer dat het hebben van rechtstreekse contacten en het afleggen van bezoeken over en weer leidt tot een beter wederzijds begrip en tot betere informatie over de bereikte resultaten. Dat is van groot belang om donateurs geïnteresseerd te houden. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn vele activiteiten uitgevoerd: informatief, cultureel, sportief, soms in gesproken woord, soms in prachtige foto’s en filmpjes en soms door samen aan de slag te gaan. Grote manifestaties werden gehouden in Elderveld, Presikhaaf en Park Sonsbeek. Kinderen konden hier hun eigen krottenwijk bouwen. De stichting heeft in 25 jaar vele tientallen vrijwilligers gekend, die allemaal vanuit hun eigen motieven hun betrokkenheid bij de problematiek van het zuiden hebben getoond. Een belangrijke les was om goede relaties te blijven onderhouden met de lokale politiek, hier in Arnhem en daar in Lima. Dat was – mede door de frequente wisselingen van bestuurders – niet altijd eenvoudig.

Wat gaat u doen aan armoede?

zaterdag 20 september 2014

Op zaterdag 18 oktober van 12.00 tot 16.00 uur wordt op het plein bij Rozet (hoek Kleine Oord – Kortestraat) in Arnhem een gezamenlijke manifestatie gehouden om de wereldvraagstukken ten aanzien van voedsel, armoede en uitsluiting onder de aandacht te brengen. De vraag die daarbij gesteld wordt is: Wat gaat u doen aan de armoede? Er wordt een folder uitgereikt met daarin een bon voor een gratis kop (h)eerlijke koffie en er kan worden kennisgemaakt met tal van initiatieven rond hergebruik en reparatie. De werelwinkel verkoopt er producten uit ontwikkelingslanden.

Op 16 oktober is het wereldvoedseldag en op 17 oktober wereldarmoededag. In 2015 lopen de acht millenniumdoelen af die de wereldgemeenschap in 1990 heeft vastgesteld om armoede en honger uit te bannen. Hoewel de doelstellingen zeker niet helemaal gehaald worden, is er vooruitgang. Het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft van 1,25 dollar per dag is gehalveerd tot 22 procent. Er gaan meer meisjes naar school, de kinder- en moedersterfte is fors verminderd en miljoenen mensen hebben toegang gekregen tot schoon water. Toch leven nog steeds een miljard mensen in armoede, sterven miljoenen mensen onnodig aan tropische ziekten en is de positie van vrouwen en meisjes in veel landen erbarmelijk. Veel landen, waaronder Nederland, hebben hun uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking fors verlaagd wegens bezuinigingen. De burgeroorlog in Syrië of de overstroming in de Filipijnen vroegen de aandacht ten koste van reguliere hulp in vooral Afrika.
Ook dichtbij, in Arnhem en omgeving, is er sprake van armoede. Nooit eerder moesten zoveel mensen gebruik maken van de voedselbank. Gelukkig zijn er ook veel initiatieven rond hergebruik en reparatie van gebruiksvoorwerpen en kleding.

Aan de manifestatie op 18 oktober werken mee: Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente Arnhem, Stichting Arnhem-Lima, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting Eco-Vrede, Arnhem Millennium Gemeente  en de werkgroep Verzet Tegen Armoede.

Terugkijken en vooruitblikken

dinsdag 18 februari 2014

In 2014 is het 25 jaar geleden dat de stichting Arnhem-Lima werd opgericht. Sindsdien is er veel gebeurd. Meer dan een kwart miljoen euro is geïnvesteerd in vele tientallen projecten. Het geld was afkomstig van individuele donateurs, uit de vakantiemuntjesacties en van meer dan 60 Arnhemse organisaties en bedrijven. Ook de gemeente Arnhem deed een stevige duit in het zakje. Mede hierdoor bleef er geen geld aan de strijkstok hangen, zoals vaak het verwijt klinkt richting grote NGO’s. We gaan het jaar 2014 gebruiken om terug te blikken: wat was bepalend voor het succes van onze aanpak, wat hebben we met onze band tussen Arnhem en Lima bereikt, wat kunnen we hier leren van de mensen uit Lima, welke boodschap kunnen we meegeven aan toekomstige generaties? We zien de belangstelling bij donateurs afnemen, we zien ook de aandacht voor vredes- en ontwikkelingswerk afnemen, maar we zien ook dat de belangstelling voor het kopen van Fair Trade producten toeneemt. En we zien tal van jongeren geraakt worden door eenzelfde inspiratie als uit de tijd van het ontstaan van vredesgroepen en stedenbanden. We denken en handelen steeds meer vanuit een mondiaal perspectief en er ontstaan tal van nieuwe, veelal kleinschalige en tijdelijke projecten en contacten. Ook in Villa El Salvador heeft de tijd niet stilgestaan. De meeste woningen hebben inmiddels een tweede verdieping, er rijden meer auto’s rond en het opleidingsniveau is aanzienlijk hoger dan ruim 40 jaar geleden, toen de wijk ontstond. Via internet en sociale media zijn er dagelijkse contacten, waar het 25 jaar geleden weken duurde voordat we een antwoord kregen op onze vragen. Het lijkt dus tijd voor een nieuwe benadering, die aansluit bij de behoeftes hier in Nederland en daar in het Zuiden. Het jaar 2014 staat dus voor ons in het teken van terugblikken en vooruitkijken.

19 oktober: wereldarmoededag in Arnhem

dinsdag 20 augustus 2013

Zaterdag 19 oktober van 12.00 tot 16.00 uur werd op de Jonas Daniël Meijerplaats (achter de Grote- of Eusebiuskerk) een manifestatie gehouden om de onderwerpen voedsel, armoede in Arnhem en elders onder de aandacht te brengen.
Voorbijgangers kregen een Fair Trade chocolaatje aangeboden en een boekje met daarin achtergrondinformatie en een bon om in de stad een gratis kopje Max Havelaar koffie te drinken.
Bezoekers aan de kraam konden informatie opdoen en spreken met vrijwilligers die zich al hard maken tegen voedselongelijkheid en armoede, wereldwijd maar ook in Arnhem.

Stichting Arnhem-Lima was - naast de Wereldwinkel Arnhem, Fair Trade Gemeente Arnhem, Raad van Kerken Arnhem, Platform Arnhem Mondiaal, Stichting Eco-Vrede, Arnhem Millennium Gemeente en de werkgroep Verzet Tegen Armoede - organisator van deze dag.

RTV Arnhem maakte opnames voor het dagelijkse nieuwsprogramma: http://youtu.be/GPoGqAy5IL8?t=24s

Villa El Salvador bestaat 42 jaar

vrijdag 17 mei 2013

Medio mei was het feest in Villa El Salvador; 42 jaar geleden werden de eerste rieten huisjes neergezet in een grote woesternij ten zuiden van Lima. Inmiddels is er een stadsdeel ontstaan met meer dan 400.000 inwoners. Om de herinnering aan de pioniers van weleer levend te houden is er tijdens de feestelijkheden een museum geopend, waarin de rijke geschiedenis van de wijk wordt getoond middels foto’s, filmpjes en tal van documenten. Het museum bevindt zich tegenover het monument voor Maria Elena Moyano. Meer informatie vindt u op http://www.amigosdevilla.it

Website Arnhem Mondiaal vernieuwd

donderdag 3 januari 2013

De website van het Platform Arnhem Mondiaal is onlangs helemaal vernieuwd. U vindt er actuele informatie over de activiteiten in Arnhem op het gebied van vrede, ontwikkelingssamenwerking en milieuvraagstukken. Stichting Arnhem-Lima is één van de 14 aangesloten organisaties. Samenwerking vinden we erg belangrijk. Op die manier bereiken we een groter publiek. U vindt de website op www.arnhemmondiaal.nl.

Wereldarmoededag: 13 oktober

maandag 1 oktober 2012

Zaterdag 13  oktober werd op de Jonas Daniel Meijerplaats (achter de Grote- of Eusebiuskerk) een manifestatie gehouden om de wereldvraagstukken ten aanzien van voedsel, armoede en uitsluiting onder de aandacht te brengen. Hier kon men zich laten informeren en kregen voorbijgangers een Fair Trade chocolaatje aangeboden en een boekje met daarin achtergrondinformatie en tevens een bon om in de stad een gratis kopje Max Havelaar koffie te drinken. Ook kon een machtiging van drie euro of meer ingevuld worden ter ondersteuning van de Voedselbank. In Arnhem en directe omgeving wordt per week aan meer dan 3000 gezinnen een voedselpakket uitgereikt! Bezoekers aan de kramen konden informatie opdoen en direct in contact komen met vrijwilligers die zich al hard maken tegen voedselongelijkheid en armoede, wereldwijd maar ook in Arnhem.

Nieuwsbrief oktober 2012

maandag 1 oktober 2012

In onze nieuwsbrief van oktober 2012 vindt u informatie over ons onderwijsprogramma in Villa El Salvador en over onze activiteiten in Arnhem. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@arnhemlima.nl

Lima bedankt Arnhem

vrijdag 20 april 2012

Zondag 15 april werd door leerlingen van de Arnhemse basisschool De Laarakker gecollecteerd voor beter onderwijs in Lima. Voorafgaand aan de wedstrijd Vitesse-ADO stonden 30 kinderen en 15 begeleiders met een collectebus bij alle ingangen van het Gelredome.

Vrijwilligers van de stichting Arnhem-Lima hebben na afloop van de wedstrijd de opbrengst geteld en kwamen uit op € 2.420,16. Een geweldig resultaat in een uur tijd! Namens de basisschoolleerlingen uit de wijk Villa El Salvador hartelijk dank. Het geld wordt goed besteed aan beter onderwijs, zodat ook de allerarmsten meer kansen krijgen op een betere toekomst.

Collecte bij Vitesse: 15 april

dinsdag 20 maart 2012

Net als in de afgelopen jaren collecteert de Stichting Arnhem-Lima ook dit seizoen bij een wedstrijd van Vitesse. Ditmaal doet de stichting dat bij de wedstrijd tegen ADO Den Haag, aanstaande zondag 15 april. Met uw gift steunt u een schoolproject in een sloppenwijk in Lima.
De collecte vindt plaats voorafgaand aan de wedstrijd. Vrijwilligers van de stichting en kinderen van groep 8 van basisschool De Laarakker collecteren bij alle ingangen van het stadion. Wij vragen alle supporters om wat kleingeld mee te nemen naar de wedstrijd!
Het geld dat de stichting met deze collecte bij Vitesse ophaalt komt ten goede aan een project van de theatergroep Arena y Esteras. Dit project biedt op een speelse manier onderwijs aan kinderen uit sociaal zwakke gezinnen. Hiervan profiteren niet alleen de kinderen maar ook de leerkrachten, doordat zij op een meer creatieve manier leren om les te geven. Ook de ouders hebben baat bij dit project, omdat veel aandacht wordt besteed aan het versterken van de band tussen de ouders en de school. Daarnaast betrekt de theatergroep ook jongeren, die workshops voor de basisscholen ontwikkelen. En dit alles onder het motto: Investeren in leren = bouwen aan de toekomst!