Activiteiten in Arnhem

Stichting Arnhem-Lima opgeheven

zondag 23 augustus 2015

Het bestuur heeft besloten dat Stichting Arnhem-Lima per 30 september 2015 wordt opgeheven. Hiermee komt een einde aan de relatie tussen Arnhem en Lima. Vanaf het allereerste begin heeft onze stichting de steun ervaren van uw College en Raad. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. Zonder uw steun was het beslist onmogelijk geweest om ons werk in Arnhem én in Lima uit te kunnen voeren.

In september 1989 presenteerde de net opgerichte stichting zich met een informatiemiddag, die in samenwerking met de gemeente Arnhem en Oxfam Novib werd georganiseerd. Na enkele jaren startte de stichting met rechtstreekse steun aan organisaties in Lima en nog weer enkele jaren later werden de banden tussen de gemeente en de stichting losser. Tot en met 2014 heeft de gemeente Arnhem echter steeds de bestuurskosten betaald, zodat alle giften van Arnhemse burgers en bedrijven rechtstreeks naar projecten in Lima gingen.

De stichting heeft meer dan een kwart miljoen euro ingezameld in Arnhem en besteed aan meer dan vijftig projecten en activiteiten in de krottenwijk Villa El Salvador in de Peruaanse hoofdstad Lima. De rechtstreekse contacten en het afleggen van bezoeken over en weer leidde tot een beter wederzijds begrip en tot betere informatie over de bereikte resultaten. Dat was van groot belang om donateurs geïnteresseerd te houden. Gedurende de afgelopen 25 jaar zijn vele activiteiten uitgevoerd. De stichting heeft in 25 jaar vele tientallen vrijwilligers gekend, die allemaal vanuit hun eigen motieven hun betrokkenheid bij de problematiek van het zuiden hebben getoond.

Reactie van Arena y Esteras op dit bericht:

Vrienden van de Stichting Arnhem Lima

Bij het lezen van het bericht (over het opheffen van de stichting; red.) komen veel herinneringen boven. Vanaf de eerste keer dat we jullie ontmoetten was het heel bijzonder om te ervaren dat er mensen aan de andere kant van wereld in een andere stad, zich bezighielden met  ‘de problemen van anderen’.”

Hierdoor begrepen wij de ware betekenis van de solidariteit, om jezelf te verplaatsen in de ander en de pijn te voelen en de noodzaak om iets te doen. Jullie hebben heleboel mensen hier in Villa El Salvador geholpen, mensen die de droom van het maken van een bibliotheek hadden, mensen die worstelden om van de drugs af te stappen, jonge kinderen die een mooie plek om te leren en te spelen kregen, jonge meisjes en alleenstaande moeders die hun droom  over werk konden waarmaken, vrouwen die kookten voor de buren … en zo veel mensen konden voeden !!!

Met dit gebaar van solidariteit hebben jullie hen geholpen om “te vechten voor het recht op geluk.” Via kunst en cultuur hebben veel kinderen hebben om de moed te hebben om verder te gaan, ondanks de armoede en geweld, om hun dromen te ontdekken en ervoor te knokken.

Jullie waren de eersten, die ons in staat stelden ons werk in Europa te tonen en de banden tussen onze zustersteden (in Duitsland, Frankrijk en Spanje; red.) te versterken. Jullie openden de deur naar een prachtige wereld om onze kunst te tonen, maar niet alleen onze kunst, maar ook de inspanningen van veel jongeren en veel mensen in hun verovering van deze woestijn om er een bestaan op te bouwen.

We kunnen alleen maar zeggen: dank u. Bedankt voor het geloof in ons. Bedankt voor de hulp om ons te laten groeien. Bedankt voor het mogelijk maken van de droom van veel kinderen en jongeren.

We hopen dat door te gaan met ons werk om steun te blijven geven. We verwachten dat dit ons lukt door vast te houden aan de liefde en de oprechte vriendschap voort te blijven zetten.

Heel erg bedankt, vrienden, van de familie van Arena y Esteras !!!

Villa El Salvador, 10 september 2015

Lessen in ontwikkeling

zondag 16 november 2014

Op 18 oktober 2014 presenteerde stichting Arnhem-Lima haar tweede boek: Lessen in ontwikkeling. In dit boek wordt beschreven welke lessen in de afgelopen 25 jaar zijn geleerd vanuit de activiteiten en contacten van de stichting, zowel in Arnhem als in Lima. Het boek is geschreven door voorzitter Hans Suurmond. De eerste exemplaren werden overhandigd aan oud-burgemeester Drijber, wethouder Henk Kok en oud-wethouder Gerard Velthuizen. U kunt een gratis exemplaar bestellen via hanssuurmond@hetnet.nl.

Het boek is verschenen in verband met het beëindigen van de activiteiten van stichting Arnhem-Lima. Berrie van Helden van Dagblad De Gelderlander berichtte hierover op 18 oktober 2014 onder de titel “25 jaar recht in de ogen kijken van arme Peruanen”.

Interview met onze voorzitter

donderdag 13 februari 2014

In het kader van het 25-jarig bestaan van het Platform Arnhem Mondiaal, waarvan onze stichting lid is, werd onze voorzitter geïnterviewd. In het gesprek vertelt Hans Suurmond over zijn drijfveren en over het ontstaan van de stichting Arnhem-Lima. Je kunt het interview zien door te klikken op deze link: http://www.arnhemmondiaal.nl/interviews/hanssuurmond.html